ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca biurozaz@wp.pl 63 213-12-10
A A
Pralnia i magiel
Gastronomia i Catering
Szwalnia
Montaż i kooperacja

Strona główna

Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy funkcjonuje od 1 października 2004 r. Zatrudnia 64 pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizuje zadania w ramach ekonomii społecznej. Zapewnia miejsca pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości pracownika oraz stwarza warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Celem głównym Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i przystosowanie na wolny rynek pracy. Organem prowadzącym "ZAZ" w Słupcy od dnia 1 stycznia 2018 roku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Szef Kuchni Poleca

Poniedziałek, 06.07.2020
Wtorek, 07.07.2020
Środa, 08.07.2020
Czwartek, 09.07.2020
Piątek, 10.07.2020
16

lat doświadczenia

dziennie wydawanych posiłków

podisanych kontraktów